Back to Galleries

Hiroshi Ikeda Shihan Gasshuku 2009

Class picture